A+ R A-

Izabrani lekari Doma zdravlja Bojnik su:

1.     Dr Milomir Ljubić, specijalista pedijatrije,

2.     Dr Vukota Marković, specijalista pedijatrije,

3.     Dr Dragan Mihajlović, lekar na specijalizaciji,

4.     Dr Dragana Lazarević, lekar opšte medicine,

5.     Dr Nebojša Damnjanac, lekar specijalista ginekologije,

6.     Dr Zorica Zečević, specijalista epidemiologije,

7.     Dr Dragan Ilić, specijalista medicine rada,

8.     Dr Biljana Ilić-Dimitrijević, lekar opšte medicine,

9.     Dr Gordana Milovanović, specijalista opšte medicine,

10.                        Dr Slavica Mladenović, specijalista opšte medicine,

11.                        Dr Tomislav Mladenović, specijalista opšte medicine,

12.                        Dr Borisav trajković, specijalista urgentne medicine,

13.                        Dr Slavica denić, specijalista opšte medicine,

14.                        Dr Milena Petrović, lekar opšte medicine,

15.                        Dr Ivan trajković, lekar opšte medicine,

16.                        Dr Mikić Žarko, lekar opšte medicine,

17.                        Dr Tatjana Kostić, specijlista opšte stomatologije,

18.                        Dr Žarko Jovanović, specijalista dečije preventivne stomatologije,

19.                        Violeta Tešić, doktor stomatologije.

Poslove primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Bojnik obavljaju izabrani lekar i sestra u timu na sledeći način:

·        Dr Zečević Zorica i med. tehničar Ilić Gorica,

·        Dr Ilić Dragan i med. tehničar Veljković Gabrijela,

·        Dr Ilić Dimitrijević Biljana i med. tehničar Đorđević Ljiljana,

·        Dr Milovanović Gordana i med. tehničar Zdravković Jelena,

·        Dr Mladenović Slavica i med. tehničar Stanković Goran,

·        Dr Mladenović Tomislav i med. tehničar Stojanović Dragan,

·        Dr Petrović Milena i med. tehničar Živković Igor,

·        Dr Trajković Borisav i med. tehničar  Ivana Mišić,

·        Dr Trajković Ivan i med. tehničar  Stojanović Tatjana,

·        Dr Denić Slavica i med. tehničar  Petrović Tatjana,

·        Dr Mikić Žarko i med. tehn Stanković Ljubiša,

·        Dr Ljubić Milomir i med. Tehničar  Ristić Nevena,

·        Dr Lazarević dragana i med. tehničar Jovanović Marina,

·        Dr Marković Vukota i med. tehničar Ilić-Krstić Danijela,

·        Dr Mihajlović Dragan, na specijalizaciji,

·        Dr Damnjanac Nebojša i med. tehničar Dodić Biljana,

·        Dr Kostić Tatjana i med. tehničar  Zdravković Zorica,

·        Dr Jovanović Žarko i med. tehničar Cenić D. Gordana,

·        Dr Tešić Violeta i med. tehničar Jovanović Slađana.

OPREMA

Dom zdravlja Bojnik raspolaže sledećom opremom:

 

·        EKG aparat u Domu zdravlja Bojnik i u Kosančiću,

·        Zubarska oprema kao i oprema za zubnu thniku,

·        Mikroskop,

·        Ependirf aparat,

·        Brojač krvnih elemenata,

·        Centrifuga rotofiks-komplet,

·        Spektrotermometar,

·        Laboratorijski analajzer,

·        Biohemijski analajzer,

·        Kolposkop,

·        Mikroskop,

·        Kompletna oprema za fizikalnu medicinu (magnetna terapija, terapija laserom, elektro terapija, bioptron lampa),

·        Rendgen aparat,

·        Ultrazvučni aparat.