A+ R A-

Racunovodstvo

 Дванаестомесечни извештај здравствених установа  2017   ПРЕУЗМИ   

    

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БОЈНИК  - ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА   ПРЕУЗМИ

 

Dom Zdravlja Bojnik        
16205 B o j n I k        
           
Red. Broj VRSTA PRILIVA   IZNOS U DINARIMA      
           
           
           
1 STANJE SREDSTAVA NA PRETHODNI DAN: 1563446.64      
                     DANA:_08.11.__2018.god.        
           
2 UPLATA RZZO: 0.00      
  ZARADE 0.00      
  LEKOVI 0.00      
  SANITETSKI MATERIJAL 0.00      
  INVALIDNINA 0.00      
  ENERGENTI 0.00      
  PREVOZ 0.00      
  OTPREMINE I NAKNADE TEH.VISAK 0.00      
  OSTALI MATER, I OST,TROŠKOVI 0.00      
  JUBILARNA NAGRADA 0.00      
  ZARADE-STOMATOLOGIJA 0.00      
  OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA 0.00      
  BOLOVANJE 0.00      
3. UPLATA OSTALIH KUPACA 14223.00      
           
4 SO BOJNIK 0.00      
5 UKUPNO PRILIV: DANA____13.11._2018. 14223.00      
           
           
Red.broj. VRSTA ODLIVA  IZNOS U DINARIMA      
           
1 DOBAVLJAČI : 288342.65      
           
  LEKOVI 0.00      
  SANITETSKI MATERIJAL 35250.00      
  ENERGENTI 173619.85      
  PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA 0.00      
  INVALIDNINA 0.00      
  OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI 47132.80      
  STOMATOLOŠKE USLUGE 32340.00      
  POVRAĆAJ SREDSTAVA-POGRESNA UPLATA 0.00      
  BOLOVANJE 0.00      
  JUBILARNA NAGRADA 0.00      
2 OSTALI DOBAVLJAČI 0.00      
  ISPL.OTPREM. NAK.ZA GO I JUB.NAG. TEH.VIS 0.00      
3. PODIZANJE GOTOVINE: 0.00      
4. ISPLATA ZARADE: 0.00      
           
           
5. UKUPNO ODLIVI- NA DAN: _13.11.__2018g. 288342.65      
           
           
4 STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 1289326.99                                                              
                                           _13.11.___2018.god.