A+ R A-

Javne nabavke

27.08.2018 Јавна набавка за угаљ- конкурсна документација линк

27.08.2018 Позив за подношење понуда за набавку угља линк

 

22.08.2018 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

У поступку јавне набавке мале вредности за набавку

 

Огревног дрвета за потребе Дома здравља Бојник

 

ЈНМВ 11/2018.

 

08.08.2018 ЈАВНА НАБАВКАОГРЕВНОГДРВЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА БОЈНИК  линк

08.08.2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА линк

14.06.2018. Обавештење о закљученом уговору линк

01.06.2018. Конкурсна документација линк

 01.06.2018. Позив за подношење понуда линк

28.05.2018 ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА  у поступку јавне набавке мале вредности за набавку  ЗУБАРСКОГ  потрошног материјала ЈНМВ 9/2018.
ЛИНК

18.04.2018. Одлука о додели уговора ЈНМВ 8/2018  линк

05.04.2018 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА link

05.04.2018. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦР СИСТЕМ ЛИНК

21.03.2018. ОДЛУКA  О ДОДЕЛИ УГОВОРА  Бр. ЈНМВ 7/2018. link

06.03.2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА link

12.12.2017. Odluka o dodeli ugovora autoklav 2017  link

30.11.2017. Odluka o dodeli ugovora garaza link

23.11.2017. Odluka o dodeli UGOVORA (GARAŽA) link

15.11.2017. Konkursna dokumentacija link

15.11.2017.Poziv za podnosenje ponuda link

31.10.2017.Konkursna dokumentacija za izvodjenje radova link

31.10.2017. Poziv za podnosenje ponuda za garazu  link

19.06.2017.Odluka o dodeli ugovora za ogrevno drvo 2017 link

06.06.2017. Konkursna dokumentacija za nabavku ogrevnog drveta i uglja link

06.06.2017. Poziv za podnosenje ponuda za ugalj i drvo link

30.05.2017. Odluka o dodeli ugovora link

10.05.2017.Konkursna dokumentacija medicinski potrošni materijal link

10.05.2017.Poziv za podnošenje ponuda medicinski potrošni materijal link

24.04.2017.Odluka o dodeli UGOVORA za javnu nabavku zubarskog potrosnog 2017 link

06.04.2017.Odluka o dodeli UGOVORA link

04.04.2017.Konkursna dokumentacija /ZUBNO/ link

04.04.2017.POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA /ZUBNO/ link

10.03.2017. ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU GORIVA  link

20.02.2017. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA link

20.02.2017. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU GORIVO ZA SANITETSKA VOZILA link

18.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru link

28.10.2016.Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara link

28.10.2016. Nova konkursna dokumentacija sanitet link

13.10.2016.Obavestenje o zakljucenom ugovoru link

28.09.2016.Obavestenje o potpisanom Ugovoru link

13.09.2016.Odluka o dodeli ugovora link

13.09.2016.Odluka o obustavi postupka JNMV link

01.09.2016. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje prijava/ponuda link

06.07.2016. Izvestaj o strucnoj oceni ponuda i odluka o dodeli ugovora link

13.12.2016. Izvestaj o strucnoj oceni ponuda 102016 link

04.05.2016 Poziv za podnosenje ponuda link

04.05.2016 Javni poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku 10/2016 link

22.04.2016

Odluka o dodeli UGOVORA JAVNE NABAVKE 9/2016

link

 

06.04.2016

Javni poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku zubarskog potrošnog materijala  link

Konkursna dokumentacija  link

 

 

 

 Ovde možete preuzetu Odluku o dodeli ugovora za nabavku goriva ::link::

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-Набавка горива за санитетска возила-

 

Јавна набавка

бр:7/2016.

link                                   http://m.uploadedit.com/ba3u/1456921148816.doc